60. ARANYJUBILEUMI KONCERT – Szabó Attila & Szabó Quartett
& Zenekari Barátaik – Vendégművész: Megyesi Schwartz Lúcia

2022.10.18 Keresztelő Szent János Templom

A pesti koncertem eredeti gondolata az volt, hogy ott adjak hálát szüleimnek, testvéreim emlékének, első tanáraimnak, volt osztálytársaimnak, régi barátainknak, abban a templomban, ahol kereszteltek.

A műsorba zenei életem négy fontos fázisából választottam műveket.

Az első L.v. Beethoven F-dur Románca volt. Itt a hegedű hangja beszédes, elmesélő karakterű, de nem hiányzik az erő és virtuózitás sem. Nincs ember, aki nem hallgatná örömmel ezt a művet.

Másodikként a nagy kvártett repertoárunkból kerestem egy szép darabot. Shelley az angol költészet egyik legcsodálatosabb alakja, aki a modern vers gazdag és nyugtalan szín- és ritmuspompáját teremti meg, akinek versei kozmikus lebegésűek, ujjongással énekelnek, csupa éteriség. Shelley „Naplemente” című művére talált rá a romantika másik zenei óriása Ottorino Respighi! Az Il Tramonto-ban, Respighi egyik legdrámaibb művében mezzoszoprán szólistára kvártett kisérettel egyetlen nagyszabású kantátává formálja a verset. Shelley versében a szerelmesek egymásra találását, majd elválásuk történetét, a szerelmi idillnek halálos tragédiába való átcsapását mondja el. Itt kell köszönetet mondanom Megyesi Schwartz Luciának, aki gyönyörű hangjával közvetítette nekünk ezt a mély drámát és az élve maradt szerelmes halálvágyával átitatott különös befejezést.

szabó attila 60 jubileum 1

Harmadiknak Ysaye második szólószonátáját, a Dies ire-t, ”az Úr haragjá”-t, a virtuóz allegro furioso tételt választottam.

A negyedik műnek Verdi Don Carlos-ából a Fülöp király áriája hangzott el. A basszbariton Szabó István, aki maga is pestújhelyi kötődésű, számtalan nyarat töltött nagyanyjánál, szüleim kertjében, ezt a gyönyörű áriát választotta hatalmas sikerrel.

Itt szeretnék köszönetet mondani sok kedves zenész társainknak, a sok fáradtságos kínai útjaink állandó résztvevőinek, akik önzetlenül jelentkeztek, hogy végül egy szép zenei esemény lehessen ez a matiné. Mindenki nagyon szépen játszott, de szeretném kiemelni a prím szólam gyönyörű, egységes játékát és Bartos Csaba felemelő szépségű cselló szólóját, amely végig kísérte a Fülöp áriát és szép bázist adott István csodálatos produkciójához.

A koncert záró száma Pablo de Sarasate „Cigány dalok” című ismert, kedvelt virtuóz darabja volt.

szabó attila 60 jubileum 2

A koncert másnapján egy levelet kaptam kedves barátomtól, a hegedűkészítő Temesvéri Pétertől:

Kedves Margitka és Attila!

Ámulattal hallgattuk Attila, hegedűjátékodat. „Ebben a korban” már nem illik ilyen virtuóz módon hegedülni. De az egész műsor kitűnő volt, a remek énekesekkel együtt, köszönjük.

A Jó Isten tartson meg benneteket egészségben és ilyen energiákkal ahogy muzsikáltatok a színpadon még sokáig!

Jó szívvel, szeretettel gondolunk Rátok: Péter és Kati

Nehéz elmondanom, mennyire megható volt a 18.-i, vasárnapi meleg fogadtatás, az hogy ilyen nagy számban vették a hosszú, fáradtságos ideutazást, az ország távoli pontjairól, még Erdélyből – Korondról és a Felvidékről is!! Öröm volt látni a kedves mosolyt, figyelmet, a szeretetet sugárzó szemeket. Remélem, műsorommal sikerült örömet szereznünk nekik!